GET-IT Ordliste

— Klartekst definisjoner av helseforskningsvilkår


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L   
M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z